Dränering tidsplan

Här är den utlovade tidsplanen gällande dräneringen.

Vecka 48: Arbete pågår vid hus 5 och hus 1 (innergård)
Vecka 49: Arbete pågår vid hus 1 (innergård)
Vecka 50: Kulvertbyte sker mellan hus 1 och 5