Dränering tidsplan (forts…)

Här är den preliminära planen för dräneringen de kommande veckorna.

V 3: Utsida hus 1 (mot Rapsåkergången)
V 4-5: Utsida hus 1 (mot parkering)
V 4-5: Baksida Hemköp
V 5-7: Hus 5 utsida
V 5-8: Hemköp gavel frisörsalong och framsida
V 9-10: Utsida hus 3
V 10-11: Diversearbeten på innergård mm.