Påminnelse årsstämma

Hej alla,

Vi vill påminna alla om att stämman hålls vid Fässbergs Församlingshem, Stora salen måndagen den 27e Maj (2019) kl 18:00.

Välkomna!