Renovering

Viktig information vid renovering av badrum!

Proline har under 2019 genomfört en relining i alla lägenheter vilket innebär att man förstärker avloppsrören genom att spruta ett plastmaterial på insidan.

Om du funderar på renovering eller reparation av badrum är det ytterst viktigt att du utför det på ett korrekt sätt enligt Prolines rekommendationer. Det kan även behövas en besiktning i efterhand.

Kontakta därför Proline innan renoveringen/reparationen via deras hemsida.