Takomläggning

Styrelsen har beslutat sig för att genomföra en komplett takomläggning.
Detta p.g.a. att våra tak är i dåligt skick och läcker ut mycket värme vilket bidrar till onödigt höga energikostnader.
Ställningar kommer att börja byggas under Februari månad.
Mer info kommer vid ett senare tillfälle.