Parkering

Gästparkering
Gästparkeringen ligger ut med Landbruksgatan, bredvid garagelängan. Det går inte att betala med mynt utan betalning sker med mobilen till EasyPark.

Boendeparkering
Det finns två boendeparkeringar. Den stora ligger utanför 1A-1F ut mot Lantbruksgatan, och den mindre ligger utanför 7A-7E (kallas även Hemköpsparkeringen). På den stora parkeringen utmed Lantbruksgatan har föreningen en garagelänga med plats för 20 bilar och en länga snett till höger om garagen som är elbilsplatser.

Önskar du hyra P-plats tar du kontakt med styrelsen. Normalt finns det platser lediga på den stora parkeringen, medans det till garagelängan, parkeringen utanför 7:an samt elbilsparkeringen är kö.

Vill du säga upp din parkering så skall detta göras skriftligt, maila oss helst på styrelsen@brfkloverangen.se eller lägg en lapp i brevlådan. Använd gärna ditt avtal där det finns färdiga fält att fylla i för uppsägning. Observera att din parkering automatiskt sägs upp när din bostadsrätt säljs, parkeringsplatsen följer alltså inte med bostadsrätten.

Skriver du en egen uppsägning så glöm inte att ange
– Namn
– P-platsens nummer
– Datum då du önskar lämna din p-plats (1-månads uppsägningstid för den stora parkeringen, ingen uppsägningstid för den lilla vid 7A-7E så länge det är kö till den)
– Mailadress eller telefonnummer där vi kan nå dig

Observera att det är max två parkeringsplatser per hushåll som gäller.