Takomläggning (forts…)

Hej alla!

Uppdatering för vecka 18! Arbete kommer att ske 1a Maj samt Lördag & Söndag (10-16).

Takfirman har redan kört vissa helger men kommer nu att jobba alla kommande lördagar 10:00-16:30 för att framöver kompensera för väder & vind som försinkar arbetet. Observera att altaner dessvärre kan bli smutsiga under takarbetets gång dock borde de ej få skador. Vi vill också understryka hur viktigt det är att inte ta bort eller flytta stämpen utanför balkongdörrarna till altanerna. De är där för er säkerhet så vänligen rör dem inte! Slutligen är det strängt förbjudet att gå nära eller under kranar (vakta era barn).